Απλά πράγματα, αυτονόητα ίσως, αλλά καλό είναι και να τα πούμε:

  • Ερχόμαστε στην ώρα μας
  • Παραμένουμε καθ’ όλη την διάρκεια της συνάντησης
  • Ως ακροατήριο λειτουργούμε υποστηρικτικά προς όλους τους ομιλητές
  • Στην πρώτη μας επίσκεψη μπορούμε είτε να συμμετάσχουμε είτε να παραμείνουμε απλοί θεατές
  • Τα τακτικά μέλη συμβάλλουν και στο οργανωτικό κομμάτι, αναλαμβάνοντας κάθε φορά διεκπεραιωτικούς ρόλους: Φέρνουμε πέντε θέματα αυθόρμητου λόγου, υποψήφια σενάρια για τις διάφορες ενότητες κλπ
ΔΗΛΩΣΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ!