Είμαστε μια ομάδα ανθρώπων, από κάθε λογής background, που μας ενδιαφέρει η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη.

  • Κάποιοι ενδιαφέρονται να βελτιωθούν στη χρήση του λόγου για επαγγελματικούς σκοπούς
  • Aλλοι θέλουν να βελτιωθούν καθαρά για σκοπούς προσωπικούς και κοινωνικούς
  • Όλοι θέλουν να γίνουν περισσότερο ετοιμόλογοι
  • Και κάποιοι θέλουν απλώς να γελάσουν και να διασκεδάσουν

Το πρόγραμμά μας είναι μη κερδοσκοπικό και ικανοποιεί όλα τα παραπάνω!

Οργανωτική ομάδα: